V.V. DE MEEUWEN

Het Bestuur

Voorzitter

Adrie de Visser

dagelijks bestuur, representatie. Aanspreekpunt voetbalzaken senioren en dames, commerciële zaken, kantine, accommodatie en velden

Vice-Voorzitter

Tim de Kraker

dagelijks bestuur, representatie. Aanspreekpunt secretaris, penningmeester, voetbalzaken jeugd

Secretaris

Wies Boogaard

dagelijks bestuur, in- en externe correspondentie, ledenadministratie, website en automatisering

Penningmeester

Theo Francke

dagelijks bestuur, financiele administratie

Overige bestuursleden

Lid

Ronnie Huibregtse

kantine

Lid

vacant

communicatie

Lid

Dave van de Voorde

accommodatie en velden

Lid

Maurice Elvé

commerciële zaken

Lid

Patrick Koppejan

voetbalzaken senioren en dames