V.V. DE MEEUWEN

Geschiedenis van v.v. de Meeuwen

In vogelvlucht

Tijdens de wederopbouwperiode na de oorlog, spoelde in 1946 een rubberbal aan op het strand van Zoutelande. De plaatselijke jeugd speelde hiermee talloze onderlinge partijtjes hetgeen erin resulteerde dat op 7 december 1948 v.v. de Meeuwen in de klas van meester Janse werd opgericht. Aanvankelijk nog met zwarte shirts, die later voor het bekende groen-witte tenue met de witte V werden vervangen. Zowel bestuur als leden waren alle nog zeer jong, maar vol enthousiasme. Dat werd behoorlijk op de proef gesteld door de vele trapveldjes waarop gespeeld moest worden. Van een vaste accommodatie of speelveld was tot 1961 nog geen sprake. Toen werd, na een gastvrij onthaal van drie seizoenen bij buurman v.v. de Noormannen, een veld aan de Westkapelseweg in gebruik genomen. Tegenwoordig ligt daar het parkeerterrein van de supermarkt. Nadat daar een tweede veld en in 1976 ook een groot trainingsveld bij Kustlicht was bijgekomen werd in 2014 de gehele accommodatie een kleine tachtig meter opzij geschoven om daar een nieuwe faciliteit voor de club te creëren, waarbij het tweede veld hoofdveld werd.

Zowel op bestuurlijk vlak als qua accommodatie werd daarmee de grondslag gelegd voor een talentvolle lichting voetballers die eerst in 2013 naar de 2de klasse van de KNVB promoveerden en in 2018 zelfs naar de 1ste klasse, ook al was dat als niet-betalende amateurclub een treetje te hoog gegrepen. Daarmee herhaalde zich na vijftig jaar de geschiedenis opnieuw, want met de komst van het allereerste veld stond ook een generatie talentvolle voetballers op die in Cas Hubregtse een trainer kregen die het team in sportief topjaar 1968-1969 naar de 2de klasse leidde (destijds het hoogste amateurniveau, vergelijkbaar met de top van de huidige 1ste klasse), waar het elftal het acht seizoenen vol hield en vele zeer drukbezochte derby’s tegen Arnemuiden mocht uitvechten. Tegelijk groeiden bestuur, en accommodatie in de vorm van kantine en tribune mee.

Zoals in elke sport komt na jaren in de top een periode van terugval. Die leidde zelfs tot in het afdelingsvoetbal, waarna trainer Ben van de Ketterij en een nieuwe lichting voetballers het eerste team in 1995 terugbrachten naar de 4de klasse KNVB, vanwaar (na herindeling door de bond) in 2004 de sprong naar de 2de klasse werd gemaakt onder trainer Evert Wisse. Na een kleine terugval wist het team opnieuw in korte tijd tweemaal te promoveren: de laatste maal na een verblijf van vijf seizoenen in de 2de klasse onder succestrainer Daan Eikenhout. Sinds 2019 speelt Meeuwen weer 2de klasse, een niveau waarop de club graag wil blijven acteren. Met voldoende aanwas, een goede verenigingsstructuur, jeugdopleiding en faciliteiten moet dat mogelijk zijn.

In de schaduw van het eerste speelt ook het tweede elftal al vanaf de jaren ‘80 op relatief hoog niveau en zijn er meerdere lagere elftallen die met plezier hun potje voetbal spelen. Al waren dat ooit acht elftallen, Meeuwen is er trots op nog altijd vijf elftallen op de been te brengen. Daarnaast kan de relatief kleine dorpsclub een bijna voltallige bezetting van jeugdelftallen overeind houden. Tevens bezit Meeuwen als een van de weinige Zeeuwse clubs al sinds 1972 een of meerdere damesteams. Die groei en bloei van de dorpsclub uit Zoutelande is mede te danken aan de vele leden die uit de directe omgeving komen uit dorpen zoals Biggekerke, Meliskerke, Westkapelle en recent ook Middelburg.

Dit schetst evenwel alleen het sportieve aspect van de club die daarnaast een onlosmakelijk onderdeel van de dorpssamenleving is waarmee de inwoners zich verbonden voelen. Uniek is het grote aantal vrijwilligers dat de club heeft en die ervoor zorgen dat functies soms zelfs dubbel bezet zijn; een luxe tegenwoordig. Sommige vrijwilligers steken hierin een aanzienlijk deel van hun vrije tijd, zoals clubicoon Lein de Wolf die zover ging dat hij het vlaggen bij het derde elftal ambieerde boven een carrière als sportverslaggever bij de radio. Al die vrijwilligers treffen elkaar het liefst tijdens de derde helft, zaterdag na kwart over vier, waar het best kan worden ervaren wat het Meeuwen-gevoel inhoudt.